İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Siirt Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

HAVALARIN ISINMASIYLA YAŞANABİLECEK BOĞULMA VAKALARINA KARŞI ÖNLEMLER ALINDI 04 Mayıs 2018

Müdürlüğümüz sorumluluk ve koordinesinde yürütülmesine karar verilen Baraj havzası ile ilgili alınan önlemler aşağıda belirtilmiştir.

1) Botan Nehri havzasında halkımızın yoğun olarak piknik yaptığı yerlerde; santralin faaliyete girmesi öncesinde suyun yükselme ihtimaline karşı halkı uyarmak amacıyla, oluşturulan 2 adet motorize ekiplerinin devam ettirilmesine,

2) Mevcut siren sistemine ek olarak; halkın yoğun olarak bulunduğu 5 ayrı noktada AIkumru Barajı ve Hidroelektrik Santralı İşletmesi, siren sistemlerinin çalışır halde tutulmasına ve rutin kontrollerinin yapılmasına, Alkumru Barajı ekiplerinin güzergâh boyunca kontrol ve ikaz amaçlı gezmelerine ve AFAD ekipleri ile iletişimde bulunmalarına,

3) Akarsu havzalarındaki kum ocaklarının sınırları dışında çalışıp çalışmadığı, nehir yatağını bozup bozmadıkları, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından takip edilecek ye bu konuda her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması açısından gerekli hassasiyet gösterilmesine, gerekli uyarıların yapılmasına,

4) Akarsu havza güzergahında faaliyet gösteren işletmelerin herhangi bir can ve mal kaybına uğramaması bakımından, santrallerin üretim faaliyetlerine girmeleri öncesinde havzadaki işletmelere (Kum ocağı vb..) Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santralı İşletmesi ve Miran Enerji (Baran HES-1) yetkililerince SMS ile bilgi verilmesine,

5) Suya girmenin tehlikelerine karşın mevcut uyarı tabelalarına ilaveten, Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santralı İşletmesi, Miran Enerji (Baran HES-1) ve DSİ 104 Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen formata uygun olarak görsel uyarı içeren tabelaların yerleştirilmesine, mevcut uyarı tabelalarının kontrol edilmesine yetersiz ise takviye yapılmasına, uyarı afişlerinin dağıtılması ve asılmasına,

6) Billboardlarda, Yerel gazete ve TV’lerde kamu spotu, el ilanı, broşür tarzında eğitsel faaliyetlerle konuyla ilgili uyarıcı, bilgilendirici haberlere devam edilecektir.

7) İl Müftülüğünce halkın duyarlılığının artırılması ve bilgilendirilmesi amacıyla, konunun Cuma Hutbelerinde her hafta işlenmesine,

8) Çay ve Akarsu güzergâhlarında bulunan kum ocağı vb. işletmelerin, suya kapılma anında hızlıca müdahale edebilmeleri İçin halat, can simidi, can yeleği gibi kurtarma malzemeleri bulunduracaktır. Konunun İl Özel İdaresince takip edilmesi, ayrıca işletme personeline müdahale edebilmeleri için gerekli bilgilendirmeyi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesine,

9) Vatandaşlarımızın kendi can ve mal güvenlikleri açısından, nehir havzasında suların yükselip çekildiği alanlara girmemelerine,

10) Meydana gelebilecek vakalar için gerekli emniyet tedbirlerinin İl Jandarma Komutanlığı tarafından sağlanmasına,

11) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Köye Hizmet Götürme Birliği ile koordineli olarak Motorize Ekipler oluşturmasına, ekiplere eğitimler vermesine ve denetimlerini yapmasına,

Herhangi bir afet durumuyla karşılaşıldığında vatandaşların 7/24 saat esasına göre hizmet veren AFAD İl Müdürlüğümüze ait 122 numaralı çağrı Merkezi telefonunu arayabilirler.

Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.