İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Siirt Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

TAMP TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİK 13 Eylül 2018

15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 nolu " Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile Başkanlığımız İçişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu haline gelmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Başkanlığımız ve diğer Bakanlıklarda yapılan değişiklikler sonucu Türkiye Afet Müdahale Planı ile ilgili mevzuatının güncellenmesi gerekliliği hasıl olmuştur.  Türkiye Afet Müdahale Planı ve ilgili mevzuatın uygulayıcısı olan AFAD Müdürlükleri ve planlardan sorumlu ana çözüm ortağı olan diğer taşra teşkilatının bilgi ve tecrübelerinin güncelleme çalışmaları esnasında planların ilgili mevzuata yansıtılması büyük önem arz etmektedir. 

Başkanlığımızın talimatları gereği bu amaçla planlardan sorumlu tüm ana çözüm ortakları ile 12.09.2018 günü  İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzde TAMP değerlendirme toplantısı yapılmıştır.